• Geen onnodig dubbele mutaties
  • Orchestreren van uw portalen
  • Overzicht in alle processen
PK Ensemble seminar

Van chaos naar structuur

Zorgverstrekkers, patiënten en andere betrokkenen ervaren direct het effect van een inefficiënte informatie-uitwisseling vanuit verschillende bronnen. Medische dossiers hebben immers zelden één eenduidige bron. Een druk op de knop volstaat niet om alles wat je wilt weten in één keer op te halen.

Zou het niet beter zijn als we al die systemen voorlopig handhaven en ze onderling verbinden? Zodat gegevens uit verschillende dossiers probleemloos uitgewisseld kunnen worden? Het product Ensemble van InterSystems wordt hiervoor wereldwijd al jarenlang met succes gebruikt.

Ensemble is een geavanceerde integratietechniek om de beperkingen van traditionele interfacesoftware en tijdrovende point-to-point-methodes op te lossen. De enterprise service bus (ESB) en service-oriented architecture (SOA)-infrastructuur die Ensemble mogelijk maakt, schept de mogelijkheid voor de creatie van composietapplicaties waardoor eerdere software-investeringen beschermd worden en uit te breiden zijn.

Maak een afspraak

Ervaring met Ensemble

"Wanneer een ziekenhuis, zorgverzekeraar of accountant achteraf de juistheid van onze aanvraagregistraties wil verifiëren, dan kan ik via de Message Bank-functie van Ensemble met zijn talloze zoekmogelijkheden, de gevraagde gegevens met een simpele druk op de knop tevoorschijn halen."

Lees verder

certe foto

Henk Bleker is Software Architect bij Certe.

"Met Ensemble in het hart van onze ICT infrastructuur kunnen we onze dienstverlening centraal stellen, processen optimaliseren, administratieve lasten terugbrengen en snel inspelen op vragen vanuit de zorg en ondersteunende diensten."

Meer over de Waerden

Andre van Bentum dw

André van Bentum is Hoofd Bedrijfsvoering van De Waerden.

Type High Performance database
Structuur SQL and NOQSL and object
Toepassing Geschikt voor ongestructureerde data
Snelheid 22.000.000 Database Accesses per seconde
Flexibiliteit Schaalbaar, Scale-up en Scal-out, Multi Platform
Adapter Email, File, FTP, HTTP, LDAP, MQSeries, MSMQ, Pipe, Siebel, SOAP, SQL,  TCP, Telnet
Interoperabiliteit HL7 2, HL7 3, X12, ASTM, DICOM, EDIFACT, XML
Gateways Java, .NET
Data Transformations XML, Diagrams, Class Code
Business Processess XML, Diagrams, Class Code
Type High Performance database
Structuur SQL and NOQSL and object
Toepassing Geschikt voor ongestructureerde data
Snelheid 200.000.000 Database Accesses per seconde
Flexibiliteit Schaalbaar, Scale-up en Scal-out, Multi Platform
Adapter Email, File, FTP, HTTP, LDAP, MQSeries, MSMQ, Pipe, Siebel, SOAP, SQL,  TCP, Telnet
Interoperabiliteit HL7 2, HL7 3, X12, ASTM, DICOM, EDIFACT, XML
Gateways Java, .NET
Data Transformations XML, Diagrams, Class Code
Business Processess XML, Diagrams, Class Code
Type High Performance database
Structuur SQL and NOQSL and object
Toepassing Geschikt voor ongestructureerde data
Snelheid 300.000.000 Database Accesses per seconde
Flexibiliteit Schaalbaar, Scale-up en Scal-out, Multi Platform
Adapter Email, File, FTP, HTTP, LDAP, MQSeries, MSMQ, Pipe, Siebel, SOAP, SQL,  TCP, Telnet
Interoperabiliteit HL7 2, HL7 3, X12, ASTM, DICOM, EDIFACT, XML
Gateways Java, .NET
Data Transformations XML, Diagrams, Class Code
Business Processess XML, Diagrams, Class Code

Bezoek onze seminar

InterSystems en PK organiseren op 28 september 2017 in Assen een seminar over hoe Ensemble u kan helpen om (medische) gegevens naadloos uit te wisselen. We geven een korte demonstratie en laten gebruikers aan het woord. Dit seminar start om 10.00 uur tot 12.30 uur. Nadien is er een lichte lunch. U bent van harte welkom!

Bel Robert Eggermont +316 51 99 05 01 om u aan te melden of meldt u aan via het formulier.

28 september 2017
Aanvang 10:00 uur
PK Automatisering
Borgstee 25
Assen

Meer weten over Ensemble?