Met veel verdriet moeten
wij u meedelen dat op
donderdag 9 februari 2017
Jack Paas ons is ontnomen.

Wij wensen de familie in
deze periode veel sterkte toe.

 
Adres:
Waardeel 16
9451 EM Rolde

 

 
 

“Wat is het succes achter 20 jaar zorg voor ICT? Ik kan het u niet precies vertellen. Is het kansen zien én benutten? Is het geluk?

Wat ik wel weet is: "Er gewoonweg zijn, iets doen en proberen, op tijd stoppen en weer doorgaan, verwelkomen en afscheid nemen, het hoe en waarom, tegen de stroom in, aandacht voor anderen, ontgiften door reizen, blijven geloven, optimisme, stilstaan bij, vakmanschap door kennisverrijking, intuïtie in tijd en plaats, weerstand bieden, iets delen, focussen op onbewuste beelden, oog voor verbanden en patronen, maatschappelijke zingeving, reflecteren en zeker niet te vergeten, blijven trainen!"

Jack Paas, oprichter PK
(april 2015)