Ons team

Binnen onze organisatie werken hoogopgeleide mensen met oog voor stablliteit en innovatie. Samen werken we vanuit een procesmatige aanpak, waarbij PK hoofdverantwoordelijk zijn voor de technische realisatie. We leren iedere dag. En dat betekent dat we als organsiatie groeien in continuïteit en omvang, zowel op technisch als organisatorisch vlak.

Judith Mulder

Henny Post

Wat onze klanten waarderen zijn de flexibiliteit en kundigheid van onze compacte organisatie. Dit is wat onze klanten van ons gewend zijn. Bij PK werken zeer gemotiveerde mensen met oog voor stabiliteit, continuïteit en innovatie.

Samen met de klant inventariseren wij de mogelijkheden en kansen. Op basis daarvan geven wij het beste advies en zullen wij de regie houden om het proces te begeleiden.

Door ons lerend vermogen en oog te hebben innovatie, groeien we als organisatie in volwassenheid en continuïteit en omvang op zowel technisch als organisatorisch vlak. Wij zijn gewend om samen te werken met andere partijen bij de meer complexere projecten.

Organisaties functioneren beter door onze 24 uurs-service. Onze medewerkers zijn in staat om snel problemen op te lossen of te voorkomen.

Neem contact met ons op