In deze privacyverklaring leest u hoe er met uw informatie wordt omgegaan en wat uw rechten en plichten zijn. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de diensten welke geleverd door PK Automatisering onder de naam Private Cloud.

E-mail 
E-mail hosting is een internetdienst waarmee de afnemer een e-mailaccount tot zijn/haar beschikking krijgt op een gewenst e-mailadres met een eigen domeinnaam.

Office 365 
Microsoft Office 365 is een verzameling van internetdiensten, bedoeld voor bedrijven, thuisgebruik en het onderwijs.

Domein hosting en DNS beheer 
Een domein is een technische verwijzing op internet naar een website, e-mailserver of andere systemen van de afnemer.

VPS hosting 
Een virtual private server (VPS) dient als basis voor een breed scala aan mogelijke toepassingen en functionaliteiten. De afnemer heeft toegang tot functionaliteiten van de VPS vanaf elke willekeurige computer/tablet/smartphone met de internetverbinding.

Persoonsgegevens
Voor het leveren van de genoemde diensten gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, KvK nummer, rekeningnummer. Deze informatie wordt gebruikt als referentiepunt, zodat wij van dienst kunnen zijn. Wij bewaren deze informatie tot de dienst is geleverd en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties. Persoonsgegevens welke wij voor u verwerken en opslaan als onderdeel van de genoemde Private Cloud diensten (e-mails, documenten, databases, etc.) verwerken en slaan wij uitsluitend op in het kader van deze dienstverlening.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens en bedrijfsinformatie is voor ons van groot belang. PK draagt zorg voor optimale en hedendaagse beveiligingsmaatregelen om uw data te beschermen. Uitsluitend gescreend personeel heeft toegang tot persoonsgegevens en bedrijfsinformatie uitsluitend met uw toestemming om u van dienst te kunnen zijn.

Functionaris 
PK Automatisering heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wanneer er wijzigingen zijn met betrekking tot onze producten, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens 
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kun u altijd contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten:

– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen 
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.